Výcvikový kurz základnej poslušnosti

Kurz je zameraný na osvojenie základov výcviku a výchovy psa. Je vhodný pre psov všetkých plemien od veku 3 mesiacov. Náplňou kurzu sú cviky: privolanie psa, chôdza pri nohe, základné cviky pri nohe, odloženie,  rozvíjanie motivácie na aport a  teória výchovy psa. Kurz trvá 2 mesiace, výcvikové hodiny sú každú sobotu od 8:00 do 9.00, za každého počasia. Po absolvovaní kurzu, sa môže absolvent stať členom klubu a pokračovať so psom vo výcviku, kde sa bude v cvikoch zdokonaľovať, bude získavať viac informácií a tiež sa učiť nové a užitočné cviky.

CENA za kurz: 25€

 

KURZ OTVÁRAME:

7. január 2017

4. marec 2017

29. apríl 2017

1. júl 2017

2. september 2017

4. november 2017

                                    

 

Počet účastníkov kurzu je obmedzený. V prípade záujmu o Výcvikový kurz základnej poslušnosti je nutné vyplniť záväznú prihlášku a zaslať ju na email:  kkmodra@gmail.com .

Za kurz sa platí vopred na účet kynologického klubu alebo v hotovosti na našom cvičisku.

Informácie a platbe a pokyny ku kurzu obdržíte emailom po zaslaní prihlášky.

Prihláška: Výcvikový kurz základnej poslušnosti