Víťazi preteku Memoriál Jána Stolárika 2017

kategória BH-SK:

1. miesto - Lea Zelenáková

2. miesto - Marián Polakovič

3. miesto - Katarína Hýllová

Kategória SOP:

1. miesto - Partícia Pátková

2. miesto - Ivan Vajsábel

3. miesto - Tamara Somíková

Rekordná účasť pretekárov a skvelé výkony spravili zo 4. ročníka Memoriálu Jána Stolárika skvelé športové podujatie.

Na preteku sa žúčastnilo celkom 25 pretekárov

 

27.5.2017 (sobota)

 

Kynologický klub J. Stolárika Modra Vás pozýva na štvrtý ročník preteku Memoriál Jána Stolárika, ktorý sa uskutoční 27. Mája 2017 v Modre. Pretek so zadaním skúšky je určený pre nadšencov kynológie, ktorí si chcú zasúťažiť a nazbierať skúsenosti. Súťažiť sa bude v dvoch kategóriách a to SOP a BH-SK. Obe kategórie preveria u psíkov základnú ovládateľnosť a u psovoda znalosti z oblasti kynológie.

Organizovaním tejto súťaže chceme zvýšiť ovládateľnosť psov v mestách a obciach a prispieť tak k lepšiemu spolužitiu psov a ľudí. 

 

Súťažné katerógie:

SOP, BH-SK

 

Kategória SOP

Neoficiálny pretek. Po úspešnom absolvovaní a splnení bodového limitu, pretekár obdrží certifikát o absolvovaní skúšky.

skuska-ovladatelnosti-psa-SOP.pdf (51954)

Katerória BH-SK

Pretek so zadaním skúšky. Po úšpešnom absolvovaní a splnení bodového limitu, pretekár obdrží potvrdenie o absolvovaní skúšky.

BH-SK_Skusobny_poriadok.pdf (165,7 kB)

 

Prví traja pretekári v každej kategórii budú odmenení vecnou cenou.

 

Miesto: 

cvičisko Kynologického klubu J. Stolárika Modra

Súradnice: 48.340608, 17.319285

https://goo.gl/maps/xxJ6uscsxUu

 

Organizačné zabezpečenie

Koordinátor:

Veronika Vallová

mob.: + 421 902 135690

e-mail: kkmodra@gmail.com

 

Rastislav Takáč

mob.: + 421 904 944 558

e-mail: kkmodra@gmail.com

 

Rozhodcovia:

SOP - Katarína Hýllová, Martin Valla

BH - SK - Pongrácz Štefan

 

Všeobecné informácie

Štartovný poplatok: 12 EUR

 

Údaje pre úhradu:

Názov klienta banky

Kynologický klub. J. Stolárika Modra

Účet v tvare IBAN

SK2109000000000182567496

SWIFT / BIC

GIBASKBX

Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť

Meno a Priezvisko štartujúceho pretekára

 

Prihláška na pretek:

prihláška na pretek 2017.docx (16,4 kB)

 

Prihlášky posielajte na mail: kkmodra@gmail.com

Prihláška je akceptovaná až po zaplatení štartovného poplatku najneskôr do termínu uzávierky. Účasť na preteku je potvrdená mailom organizátora.

Uzávierka:  15.5.2017

 

Každý pretekár musí predložiť tieto dokumenty

1. Pet pass alebo vakcinačnú knižku s platnými očkovaniami (vrátane očkonania proti  besnote)

2. Preukaz pôvodu psa (pri psoch s PP)

 

Súťažiacej dvojici nebude umožnená účasť v prípade chýbajúceho ktoréhokoľvek dokladu z uvedeného zoznamu.

 

Veterinárne podmienky:

Psi musia mať platný očkovací preukaz, v ktorom je potvrdené, že pes bol očkovaný proti besnote, psinke, hepatitíde a parvoviróze minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred akciou. 

Hárave feny sa pretekov môžu zúčastniť. Súťažia ako posledné po odpretekaní všetkých súťažiacich dvojíc. Pre háravé feny bude vyhradené miesto pre venčenie a pohyb.

 

Ochrana zvierat:

Počas trvania pretekov (vrátane tréningov) je zakázané používať elektrické obojky, ostnaté obojky, škrtiace obojky, resp. podobné výcvikové pomôcky.

Ak sú psy v autách, alebo v prívesných vozíkoch, majiteľ im musí zabezpečiť dostatočný prísun čerstvej vody a vzduchu. 

 

Sponzori preteku: